Dlaczego jesteśmy "fabryką"?

Fabryka kojarzy się wielu ludziom z produkcją. My nie produkujemy dzieci, nie jesteśmy masową placówką lecz kameralnym miejscem, w którym Wasze Skarby poczują miłości i bezpieczeństwo – pracujemy nad „trybami”, których uruchomienie wyzwoli ukryte pokłady możliwości.

To specjalista zostaje dobrany to potrzeb Waszego dziecka – nie dziecko do specjalisty!

  • logopeda
  • psycholog
  • pedagog
  • fizjoterapeuta
  • integracja sensoryczna
  • psycholog
  • NDT-Bobath

Specjaliści

mgr Aleksandra Furmańska

logopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, pedagog
+48 511313400
aleksandra.furmanska@fabrykaterapii.pl

mgr Jakub Liwuś

pedagog specjalny, logopeda, dogoterapeuta, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju

mgr Julia Mizgała

fizjoterapeuta, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta NDT-Bobath

mgr Magdalena Jędrzejewska

fizjoterapeuta, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, gerontopedagog
+48 692724154
magdalena.jedrzejewska@fabrykaterapii.pl

mgr Marcelina Filipczak

logopeda, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, mgr poradnictwa i terapii małżeństwa i rodziny, nauczyciel Montessori

mgr Marta Kowalska

psycholog

Terapie i metody...

Pedagogika Marii Montessori

metoda

Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego; wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność.

Stymulacja słuchowa wg dr Kjelda Johansena

terapia

Poprawia przetwarzanie bodźców słuchowych. Jeśli u dziecka występują centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego wówczas ma ono problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięków,lokalizacją źródła dźwięku, rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych, analizą czasowych aspektów sygnału dźwiękowego, umiejętnością rozumienia mowy zniekształconej, rozumieniem mowy w hałasie.

Terapia czaszkowo-krzyżowa

terapia

Poprzez delikatny dotyk potrafi uwolnić restrykcje oraz cysty energetyczne (miejsca skumulowanej energii, powstałej na skutek traumy i emocji z nią związanej) w systemie cranio sacralnym, poprawiając działanie centralnego układu nerwowego. Dodatkowo uruchamia naturalne mechanizmy samo-zdrowienia, by kierować i wzmagać prawidłową odpowiedź organizmu człowieka na chorobę.

Stymulacja bazalna

metoda

 skierowana jest przede wszystkim do osób dotkniętych wieloraką niepełnosprawnością, od niemowlęcia w ciężkim stanie do osoby dorosłej z syndromem śmierci klinicznej. Jej zamierzeniem jest pobudzenie maksymalnego rozwoju osoby niepełnosprawnej, poprzez zaproponowanie jej licznych bodźców środowiskowych oraz doświadczeń wielozmysłowych, które ułatwiają rozwój świadomości własnej egzystencji.