Wykształcenie

psycholog, filolog polski

Ewa Chmielecka

psycholog, filolog polski, w trakcie szkolenia z psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym

Na co dzień związana z przychodnią Evomed, Centrum Krok po Kroku, fundacją OtoJa. Pracuje także jako orzecznik w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Udziela wsparcia psychologicznego, przeprowadza diagnozy psychologiczne każdej grupy wiekowej, także pacjentów neurologicznych – ukończyła studia podyplomowe z neuropsychologii klinicznej i diagnozy neuropsychologicznej, a także szkolenie z neuropsychologii klinicznej dziecka.

Kursy i szkolenia:

  • Praca z dzieckiem z perspektywy teorii przywiązania.
  • Setting w pudełku czyli terapia psychodynamiczna dzieci.
  • Wykorzystanie modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego TROS-KA oraz standardy funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.
  • Wspieranie rozwoju dziecka z trudnościami w komunikowaniu się (jąkanie, mutyzm wybiórczy, afazje) – praktyczne strategie.
  • Szkolenie ze stosowania i interpretacji kwestionariusza ASRS do Diagnozy Spektrum Autyzmu.
  • Kurs Time Management.
  • Sesja Action Learning.