Wykształcenie

psycholog dziecięcy

Ewa Chmielecka

psycholog dziecięcy

Współpracuję z Centrum Rehabilitacji Terapia, Wojewódzkim Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w którym prócz orzecznictwa zajmuję się przeprowadzaniem badań psychologicznych oraz neuropsychologicznych. Obecnie jestem także w trakcie studiów podyplomowych z neuropsychologii klinicznej i diagnozy neuropsychologicznej w ujęciu praktycznym. Zajmuje się diagnostyka neuropsychologiczna. Ukończyłam studia podyplomowe z neuropsychologii klinicznej i diagnozy neuropsychologicznej w ujęciu praktycznym na Uniwersytecie SWPS w Katowicach, a także kurs z neuropsychologii klinicznej dziecka w Centrum CBT w Warszawie.

Kursy i szkolenia:

  • Wykorzystanie modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego TROS-KA oraz standardy funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.
  • Wspieranie rozwoju dziecka z trudnościami w komunikowaniu się (jąkanie, mutyzm wybiórczy, afazje) – praktyczne strategie.
  • Szkolenie ze stosowania i interpretacji kwestionariusza ASRS do Diagnozy Spektrum Autyzmu.
  • Kurs Time Management.
  • Sesja Action Learning.