Wykształcenie

psycholog dziecięcy, neuropsycholog

Ewa Chmielecka

psycholog dziecięcy, neuropsycholog

Współpracuję z poradnią OtoJa, Centrum Rehabilitacji Terapia, Wojewódzkim Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w którym prócz orzecznictwa zajmuję się przeprowadzaniem badań psychologicznych oraz neuropsychologicznych. Obecnie jestem także w trakcie studiów podyplomowych z neuropsychologii klinicznej i diagnozy neuropsychologicznej w ujęciu praktycznym.

Kursy i szkolenia:

  • wykorzystanie modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego TROS-KA oraz standardy funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych;
  • wspieranie rozwoju dziecka z trudnościami w komunikowaniu się (jąkanie, mutyzm wybiórczy, afazje) – praktyczne strategie;
  • Szkolenie ze stosowania i interpretacji kwestionariusza ASRS do Diagnozy Spektrum Autyzmu
  • kurs Time Management;
  • Sesja Action Learning.