To specjalista zostaje dobrany to potrzeb Waszego dziecka – nie dziecko do specjalisty!

  • logopeda
  • psycholog
  • pedagog
  • fizjoterapeuta
  • integracja sensoryczna
  • psycholog
  • NDT-Bobath

Specjaliści

mgr Aleksandra Furmańska

neurologopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, pedagog
+48 511313400
aleksandra.furmanska@fabrykaterapii.pl

mgr Natalia Zielińska

pedagog specjalny, logopeda, pedagog wczesnej edukacji, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju

mgr Agata Zakonek

neurologopeda, surdologopeda, fizjoterapeta, terapeuta integracji sensorycznej

mgr Gabriela Pawłowska

logopeda

mgr Magdalena Jędrzejewska

fizjoterapeuta, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, gerontopedagog
+48 692724154
magdalena.jedrzejewska@fabrykaterapii.pl

mgr Ewa Chmielecka

psycholog dziecięcy

mgr Agata Andruczyk

fizjoterapeuta dzieci i niemowląt (Bobath, Bobath-Baby, Vojta, PNF)

mgr Katarzyna Boguniewicz

nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog

mgr Ewa Karabin

logopeda

mgr Aleksandra Mejster

logopeda, specjalistą wczesnej interwencji logopedycznej

mgr Paula Bieczyńska - Winnicka

psycholog, psychoterapeuta systemowy

mgr Marta Zielińska

neurologopeda

mgr Justyna Michańska

logopeda, pedagog

mgr Joanna Krzemińska

pedagog specjalny, specjalista od komunikacji alternatywnej

mgr Magdalena Kalinowska-Giemra

Pedagog specjalny, logopeda

mgr Mariola Balicka

fizjoterapeuta dzieci i niemowląt (Bobath)

Terapie i metody...

Pedagogika Marii Montessori

metoda

Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego; wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność.

Stymulacja słuchowa wg dr Kjelda Johansena

terapia

Poprawia przetwarzanie bodźców słuchowych. Jeśli u dziecka występują centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego wówczas ma ono problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięków,lokalizacją źródła dźwięku, rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych, analizą czasowych aspektów sygnału dźwiękowego, umiejętnością rozumienia mowy zniekształconej, rozumieniem mowy w hałasie.

Terapia czaszkowo-krzyżowa

terapia

Poprzez delikatny dotyk potrafi uwolnić restrykcje oraz cysty energetyczne (miejsca skumulowanej energii, powstałej na skutek traumy i emocji z nią związanej) w systemie cranio sacralnym, poprawiając działanie centralnego układu nerwowego. Dodatkowo uruchamia naturalne mechanizmy samo-zdrowienia, by kierować i wzmagać prawidłową odpowiedź organizmu człowieka na chorobę.

Stymulacja bazalna

metoda

 skierowana jest przede wszystkim do osób dotkniętych wieloraką niepełnosprawnością, od niemowlęcia w ciężkim stanie do osoby dorosłej z syndromem śmierci klinicznej. Jej zamierzeniem jest pobudzenie maksymalnego rozwoju osoby niepełnosprawnej, poprzez zaproponowanie jej licznych bodźców środowiskowych oraz doświadczeń wielozmysłowych, które ułatwiają rozwój świadomości własnej egzystencji.

Terapia ręki

terapia

Na co dzień nie zawsze to zauważamy, ale ręka to niezwykle wyspecjalizowany narząd, który odpowiedzialny jest za ogromną ilość istotnych funkcji. Jest silnym narzędziem, którym możemy posłużyć się do popychania, podnoszenia czy siłowania, a jednocześnie – pozwala nam na wykonywanie niezwykle precyzyjnych i skomplikowanych czynności, takich jak pisanie.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

metoda

Trening umiejętności społecznych jest formą treningu grupowego. Podczas nabywania umiejętności społecznych bazuje na konkretnej wiedzy, którą posiada uczestnik. Program ten jest głównie skierowany dla osob z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej, do grupy osób z autyzmem i ZA.

Metoda Strukturalna

metoda

Nauka czytania i pisania uczniów z deficytami rozwojowymi bazująca na analityczno-syntetycznych, sekwencyjnych metodach nauki czytania i pisania w oparciu o sylaby. Uwzględnia wieloetapowość procesu nabywania umiejętności czytania i pisania.

Multifunction System (MFS)

system

Urządzenia te służą jako podstawa dla programu rehabilitacji w zakresie efektywności funkcji motorycznych jamy ustnej, zarówno u pacjentów ze stałymi aparatami ortodontycznymi i ruchomymi lub u pacjentów nie posiadających żadnego z powyższych rodzajów aparatów.

Elektrostymulacja

terapia

Elektrostymulacja jako forma terapii wspierająca terapię logopedyczną, jest zabiegiem wspomagającym terapię logopedyczną oraz leczenie ortodontyczne.

Elektrostymulacja metodą ENMOT

metoda

Terapia jest skutecznym uzupełnieniem leczenia logopedycznego i ortodontycznego.

Metoda Krakowska

metoda

Terapis neurobiologiczns skierowaną do dzieci z zaburzeniami rozwoju, takimi jak autyzm, zespół Aspergera, afazja, alalia, do dzieci zagrożonych dysleksją, a także do dzieci z zaburzeniami genetycznymi (zespół Downa).

INPP

metoda

Trudnośći związane z czytaniem, pisaniem, ortografią, matematyką, koncentracją, obniżonymi osiągnięciami i zachowaniem ma swoje korzenie w niedojrzałym rozwoju sprawności fizycznej, która wspiera wiele aspektów uczenia się.

Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy

metoda

Neuroflow jest treningiem usprawniającym procesy komunikowania i uczenia się dziecka.

Numicon

metoda

W rozwoju myślenia matematycznego wspieramy terapię metodą NUMICON opracowaną na Oxford University.

Mikropolaryzacja

terapia

przezczaszkowa stymulacja prądem stałym tDCS, wspomaga proces odbudowy i tworzenie nowych połączeń nerwowych w korze mózgowej. Sama w sobie może być mniej lub bardziej skuteczna, ale połączona z intensywną terapią znacznie poprawia jej efekty. Zabiegi stymulujące korę mózgową, pobudzają ją i mogą wpłynąć na rozwój mowy, wspierają proces uczenia się czy poprawiają rozumienie