Dlaczego jesteśmy "fabryką"?

Fabryka kojarzy się wielu ludziom z produkcją. My nie produkujemy dzieci, nie jesteśmy masową placówką lecz kameralnym miejscem, w którym Wasze Skarby poczują miłości i bezpieczeństwo – pracujemy nad „trybami”, których uruchomienie wyzwoli ukryte pokłady możliwości.

To specjalista zostaje dobrany to potrzeb Waszego dziecka – nie dziecko do specjalisty!

  • logopeda
  • psycholog
  • pedagog
  • fizjoterapeuta
  • integracja sensoryczna
  • psycholog
  • NDT-Bobath

Specjaliści

mgr Aleksandra Furmańska

logopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, pedagog
+48 511313400
aleksandra.furmanska@fabrykaterapii.pl

mgr Jakub Liwuś

pedagog specjalny, logopeda, dogoterapeuta, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju

mgr Julia Mizgała

fizjoterapeuta, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta NDT-Bobath

mgr Magdalena Jędrzejewska

fizjoterapeuta, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, gerontopedagog
+48 692724154
magdalena.jedrzejewska@fabrykaterapii.pl

mgr Marcelina Filipczak

logopeda, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, mgr poradnictwa i terapii małżeństwa i rodziny, nauczyciel Montessori

mgr Ewa Chmielecka

psycholog dziecięcy, neuropsycholog

mgr Dorota Runiewicz

mgr psychopedagogiki, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, oligofrenopedagog

mgr Joanna Niemiec

logopeda

mgr Ewa Karabin

logopeda

Terapie i metody...

Pedagogika Marii Montessori

metoda

Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego; wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność.

Stymulacja słuchowa wg dr Kjelda Johansena

terapia

Poprawia przetwarzanie bodźców słuchowych. Jeśli u dziecka występują centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego wówczas ma ono problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięków,lokalizacją źródła dźwięku, rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych, analizą czasowych aspektów sygnału dźwiękowego, umiejętnością rozumienia mowy zniekształconej, rozumieniem mowy w hałasie.

Terapia czaszkowo-krzyżowa

terapia

Poprzez delikatny dotyk potrafi uwolnić restrykcje oraz cysty energetyczne (miejsca skumulowanej energii, powstałej na skutek traumy i emocji z nią związanej) w systemie cranio sacralnym, poprawiając działanie centralnego układu nerwowego. Dodatkowo uruchamia naturalne mechanizmy samo-zdrowienia, by kierować i wzmagać prawidłową odpowiedź organizmu człowieka na chorobę.

Stymulacja bazalna

metoda

 skierowana jest przede wszystkim do osób dotkniętych wieloraką niepełnosprawnością, od niemowlęcia w ciężkim stanie do osoby dorosłej z syndromem śmierci klinicznej. Jej zamierzeniem jest pobudzenie maksymalnego rozwoju osoby niepełnosprawnej, poprzez zaproponowanie jej licznych bodźców środowiskowych oraz doświadczeń wielozmysłowych, które ułatwiają rozwój świadomości własnej egzystencji.

Terapia ręki

terapia

Na co dzień nie zawsze to zauważamy, ale ręka to niezwykle wyspecjalizowany narząd, który odpowiedzialny jest za ogromną ilość istotnych funkcji. Jest silnym narzędziem, którym możemy posłużyć się do popychania, podnoszenia czy siłowania, a jednocześnie – pozwala nam na wykonywanie niezwykle precyzyjnych i skomplikowanych czynności, takich jak pisanie.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

metoda

Trening umiejętności społecznych jest formą treningu grupowego. Podczas nabywania umiejętności społecznych bazuje na konkretnej wiedzy, którą posiada uczestnik. Program ten jest głównie skierowany dla osob z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej, do grupy osób z autyzmem i ZA.