Wykształcenie

logopeda, mgr psychopedagogiki, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Certyfikaty

Lista odbyty kurów potwierdzonych certyfikatami

Ewa Karabin

logopeda

Jestem logopedą i nauczycielem w przedszkolu. Posiadam wieloletnie   doświadczenie logopedyczne w pracy z małymi dziećmi, młodzieżą oraz z osobami dorosłymi. W mojej pracy zawsze dostosowuję metody terapii do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta. Każdy sukces pacjenta jest moim sukcesem.

Kursy i szkolenia:

  • Diagnoza i obserwacja dziecka w przedszkolu.
  • Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej.
  • Diagnoza osiągnięć edukacyjnych dzieci 6-letnich w zakresie osiągnięć dojrzałości szkolnej.
  • Warsztaty metodyczne "Skuteczne przygotowanie dzieci do nauki czytania.
  • Warsztaty wspomagania dzieci w rozwoju zdolności do skupiania uwagi, świadomego zapamiętywania i odtwarzania.
  • Mutyzm u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
  • Rotacyzm.

Informacje dodatkowe

...