Wykształcenie

psycholog

Marta Kowalska

psycholog

Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz systemowym z dziećmi, młodzieżą, a także z osobami dorosłymi. Swoją pracę opiera na indywidualnym podejściu do pacjenta oraz jego potrzeb i problemów. Ukończyła szereg szkoleń z zakresu terapii i pomocy psychologicznej – m.in. „Kurs terapii systemowej” - Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu, „Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży” Poza Schematami, dr n.med Atrur Kołakowski). W ostatnim czasie poszerzyła swój warsztat pracy również o studia logopedyczne.