Wykształcenie

mgr fizjoterapii, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta NDT-Bobath

Julia Mizgała

fizjoterapeuta

Pracuję z dziećmi od samego początku mojej drogi zawodowej, czyli 7 lat. Od początku kariery skupiałam się na pracy z dziećmi z uszkodzeniami neurologicznymi. Mam doświadczenie w pracy z niemowlętami i z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową , intelektualną, z różnymi wadami genetycznymi i deficytami neurologicznymi. Doświadczenie zdobyłam w pracy w różnych Ośrodkach Rehabiliatcyjno-Edukacyjno-Wychowawczych w gabinetach prywatnych oraz w przedszkolach z którymi współpracowałam. Cały czas poszerzam swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w licznych kursach, szkoleniach czy też konferencjach. Praca z dziećmi jest moją pasją dającą mi satysfakcję  i dużo pozytywnej energii, każdy mały sukces dziecka w terapii jest dla mnie największą nagrodą . Prywatnie mama dwojga wspaniałych maluszków.

Kursy i szkolenia:

 • Międzynarodowy Instytut dr Swietłany Masgutowej “ Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych według metody Swietłany Masgutowej” część I i II.
 • Kinesiology Taping (plastrowanie) kurs podstawowy uznany przez PTF.
 • Terapia mięśniowo- powięziowych punktów spustowych ( TRIGGER POINTS ) z palpacją narządu ruchu moduł I i II.
 • Korekcja wad postawy z zastosowaniem sprzętu Thera Band .
 • Instruktorskie szkolenie dla rodziców z masażu Shantala.
 • Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne.
 • Integracja Sensoryczna I i II stopnia.
 • Rola obręczy barkowej i funkcji ręki w kształtowaniu motoryki dużej oraz małej niemowląt i dzieci z zaburzeniami rozwoju o różnej etiologii.
 • Techniki manualnej pracy z blizną.
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne.
 • Współczesne metody neurorehabilitacji w pracy z dziećmi z różnym stopniem niepełnosprawności: Neurointegracja odruchów niemowlęcych.
 • Kinesiology Taping (plastrowanie dynamiczne) w pediatrii.
 • Handlin opieka i pielęgnacja a rozwój dziecka.
 • Wstęp do rehabilitacji oddechowej u dzieci.
 • Terapia Neurorozwojowa NDT- Bobath Basic ( Uzyskany tytuł terapeuty NDT- Bobath).
 • Terapia ręki I i II stopień .
 • Kurs wprowadzający do terapii tkanek miękkich w pediatrii.
 • Analiza chodu w pediatrii. Zarządzanie sprzętem ortotycznym. Segmentalne, kinematyczne podejście do rehabilitacji.
 • Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci .
 • Koncepcja Bobath w terapii małego dziecka- aktualne doniesienia naukowe i ich zastosowanie w praktyce klinicznej.