Pedagogika Marii Montessori

metoda

Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego; wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność.

Głównymi celami Pedagogiki Montessori:

  • rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły,
  • wypracowanie szacunku do porządku i do pracy,
  • osiąganiu koncentracji nad wykonanym zadaniem,
  • poszanowanie wolności własnej i  cudzej,
  • poczucie bezpieczeństwa,
  • wykorzystanie naturalnej ciekawości świata,

Nauczyciel wg pedagogiki Montessori nie uczy, ale podąża za dzieckiem. Jego głównym zadaniem jest wspomaganie samodzielnych wysiłków wychowanka. Jest pomocnikiem oraz doradcą dziecka w jego drodze do dorosłości.