Wykształcenie

pedagog specjalny, logopeda, pedagog wczesnej edukacji, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju

Natalia Pruska

Pedagog specjalny, logopeda, pedagog wczesnej edukacji, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju

W mojej pracy najbardziej lubię rozwijanie w małym człowieku umiejętności poprzez zabawę i naukę, obserwowanie postępów, które dla nas wydają się małe a dla niego są niezwykłym osiągnięciem. Największą motywacja do dalszej pracy jest uśmiech i duma na twarzy dziecka, któremu udało się osiągnąć kolejną umiejętność. Prowadząc terapię staram się podążać za dzieckiem, jego potrzebami, skupiać się na tym czego potrzebuje w danym momencie. Dostosowuje metody pracy do dziecka, a nie dziecko do metody.

Kursy i szkolenia:

  • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem – prowadzone przez Zespół Trenerów.
  • Fundacji SYNAPSIS
    Staż logopedyczny w zakresie terapii logopedycznej małych dzieci i dzieci w wieku przedszkolnym ze spektrum autyzmu w fundacji SYNAPSIS (staż obejmował 35 godzin wykładów teoretycznych o tematyce logopedycznej, 25 godzin obserwacji zajęć terapii logopedycznej, 9 wykładów dotyczących diagnozy i terapii dzieci ze spektrum autyzmu, obserwacja diagnozy nozologicznej dziecka ze spektrum autyzmu, spotkania superwizyjne, przeprowadzenie 30 godzin terapii logopedycznej dziecka ze spektrum autyzmu).
  • Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć? – diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych.
  • Zaburzenie połykania u dzieci i dorosłych. Diagnoza, metody terapii.
  • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania.
  • System ortodoncji funkcjonalnej MFS.

Informacje dodatkowe

...