Wykształcenie

mgr psychopedagogiki, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, oligofrenopedagog

Certyfikaty

Lista odbyty kurów potwierdzonych certyfikatami

Dorota Runiewicz

mgr psychopedagogiki, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, oligofrenopedagog

Jestem nauczycielem w SOSW w Tanowie i terapeutą w PPP w Policach, pedagogiem, socjologiem, oligofrenopedagogiem, tyflopedagogiem, terapeutą ręki, terapeutą stymulacji bazalnej, wykładowcą na Szczecińskich Uczelniach Wyższych. Ukończyłam wiele kursów kwalifikacyjnych i ciągle mi mało... Fascynuje mnie praca z dziećmi, odkrywanie pokładów możliwości i motywowanie do działania. Cierpliwość, empatię, zdolność do odczuwania sympatii i do słuchania bez wydawania osądów wykorzystuję w dogłębnym poznaniu dziecka i odszukaniu podstaw do nauki przez zabawę. Prywatnie szczęśliwa mama Martynki i najlepszego przyjaciela człowieka o imieniu Karat. W ciągłym ruchu, podróży z których jednak uwielbiam wracać w domowe zacisze.

Kursy i szkolenia:

 • Stymulacja Bazalna I i II st.
 • Tyflopedagogika
 • Makaton.
 • Terapia Ręki I i II st.
 • Kinezjologia Edukacyjna.
 • Terapia dzieci z autyzmem – tworzenie programów stymulacyjnych.
 • Sposoby i możliwości włączania uczniów niepełnosprawnych w życie społeczne.
 • Diagnostyka urazów narządów ruchu w rekreacji ruchowej.
 • Poprawność wydawania przez poradnię psychologiczno – pedagogiczne orzeczeń i opinii, w tym w szczególności formułowania diagnoz i zaleceń pod kątem przydatności w pracy nauczyciela.
 • Wspieranie dostępu osób z niepełnosprawnością do wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji – specjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania wzrokowego ucznia niepełnosprawnego wzrokowo oraz zasady konstruowania programu zajęć rewalidacyjnych.
 • Terapia Behawioralna.
 • Obsługa dziecka niewidomego i niedowidzącego w szkole masowej, zaopatrzenia w sprzęt ułatwiający edukację i pozyskiwania środków.
 • Wpływ rozwoju sensoryczno-odruchowego na rozwój motoryczny i opanowanie umiejętności szkolnych.
 • Neurodydaktyka – jak przyjaźnie i skutecznie wykorzystać potencjał uczniów?
 • Nowe sposoby odurzania się dzieci i młodzieży.
 • Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo.
 • Metoda Krakowska –terapia neurobiologiczna dzieci z zaburzeniami rozwoju.
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – BADŹMY RAZEM.
 • Coaching motywacyjny nauczycieli.
 • Metoda Marii Montessori w edukacji dzieci niepełnosprawnych.
 • Technika Alexandra.

Informacje dodatkowe

...