Wykształcenie

psycholog, psychoterapeuta systemowy

Ada Wojsław

logopeda, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki

Praca terapeutyczna przynosi mi wiele satysfakcji i radości, Staram się dopasować styl pracy i metodę do konkretnego dziecka. Lubię rozwijać się w swoim zawodzie poznając rożne perspektywy pracy oraz stale podnosząc swoje kwalifikacje. Jestem w trakcie studiów Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Kursy i szkolenia:

  • Fizjologiczna terapia miofunkcjonalna
  • Metoda Strukturalna
  • Terapia ręki I i II stopnia
  • Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne
  • Wspomaganie rozwoju dziecka ze specyficznymi trudnościami w nauce - program szkolny wg integracji odruchów S. Goddard (INPP)
  • Mutyzm wybiórczy
  • Pomoc dziecku z zaburzeniami rozwoju - postępowanie diagnostyczno-rehabilitacyjne
  • Pomoc dziecku z trudnościami szkolnymi wynikającymi z zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD)
  • Trener Metody Ortograffiti. Praca z uczniem z dysleksją, dysortografią i dysgrafią