Wykształcenie

 • Terapeuta w procesie certyfikacji w Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach - CTSR Warszawa
 • Psychologia - Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Studium psychoterapii dzieci i młodzieży - Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu
 • Oligofrenopedagogika - Uczelnia Korczaka w Szczecinie
 • Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - Wyższa Szkola Bankowa w Szczecinie
 • Informatyka i technologie informacyjne - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Nauczyciel techniki i informatyki - Uniwersytet Szczecinski

Specjalizacje

w Fabryce Terapii:

mgr Katarzyna Boguniewicz

psycholog, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Do tej pory pomagałam im w rozwijaniu sfer poznawczych (dalej to robię), ale nadszedł czas (ukończenie 5 – letnich studiów psychologicznych), aby przyjrzeć się w sferze społeczno – emocjonalnej. Odpowiedzią na to są warsztaty wydobywające potencjał dziecka, gdzie dzieci uczą się mówić o sobie, akceptując to, jakie są. Pracujemy na ich mocnych stronach i tym sposobem w przyjazny sposób uczą się asertywności i wzmacniają siebie poprzez pracę całej grupy.

Rodzicu jeśli coś cię niepokoi i nie znajdujesz odpowiedzi na pytania, przyjdź i wspólnie zastanowimy się nad rozwiązaniem.

Kursy i szkolenia:

 • Studium psychoterapii dzieci i młodzieży.
 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach / stopień I.
 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach / stopień II – w trakcie realizacji.
 • Metoda strukturalna do nauki czytania i pisania.
 • Metoda strukturalna – diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu
 • Diagnozowanie dysleksji rozwojowej
 • Matematyka z klockami Numicon

Informacje dodatkowe

...