Problemy dzieci w Szczecinie
Życie jest dziwne. Potrzeba smutku, by wiedzieć, czym jest szczęście. Hałasu, by docenić ciszę, a nieobecności, by docenić obecność...

Neurologopeda Szczecin

 •   

  logopeda

 •   

  pedagog

 •   

  fizjoterapeuta

 •   

  terapeuta integracji sensorycznej

 •   

  surdologopeda

 •   

  oligofrenopedagog

 •   

  psycholog

 •   

  psychoterapeuta

 •   

  terapeuta NDT-Bobath

 •   

  dogoterapeuta


Specjaliści

Aleksandra Furmańska
Aleksandra Furmańska

neurologopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, pedagog
+48 511313400

Natalia Zielińska
Natalia Zielińska

pedagog specjalny, logopeda, pedagog wczesnej edukacji, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju

Agata Zakonek
Agata Zakonek

neurologopeda, surdologopeda, fizjoterapeta, terapeuta integracji sensorycznej

Oliwia Ćwiklińska
Oliwia Ćwiklińska

psycholog

Magdalena Jędrzejewska
Magdalena Jędrzejewska

fizjoterapeuta, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, gerontopedagog
+48 692724154

Ewa Chmielecka
Ewa Chmielecka

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

Aleksandra Olędzka
Aleksandra Olędzka

neurologopeda, pedagog

Katarzyna Boguniewicz
Katarzyna Boguniewicz

psycholog, oligofrenopedagog, nauczyciel

Ewa Karabin
Ewa Karabin

logopeda, pedagog (specjalizacja: psychopedagogika), nauczyciel

Aleksandra Mejster
Aleksandra Mejster

logopeda, specjalistą wczesnej interwencji logopedycznej

Paula Bieczyńska - Winnicka
Paula Bieczyńska - Winnicka

psycholog, psychoterapeuta systemowy

Lucyna Zuba
Lucyna Zuba

logopeda

Justyna Michańska
Justyna Michańska

logopeda, pedagog

Joanna Krzemińska
Joanna Krzemińska

pedagog specjalny, specjalista od komunikacji alternatywnej

Magdalena Kalinowska-Giemra
Magdalena Kalinowska-Giemra

pedagog specjalny, logopeda

Anita Misior
Anita Misior

logopeda, terapeuta integracji sensorycznej

Adrianna Kunach
Adrianna Kunach

logopeda

Jakub Liwuś
Jakub Liwuś

logopeda, pedagog, terapeuta integracji sensorycznej

Justyna Ostrowska
Justyna Ostrowska

pedagog specjalny, pedagog wczesnej edukacji

Marta Rumińska
Marta Rumińska

logopeda, oligofrenopedagog, pedagog

Wiktoria Orłow
Wiktoria Orłow

fizjoterapeute, terapeuta integracji sensorycznej

Agata Andruczyk
Agata Andruczyk

fizjoterapeuta dzieci i niemowląt (NDT-Bobath, Bobath-Baby, Vojta, PNF)
+48 660499490

Terapie i metody...

Tomatis Infinity

Tomatis Infinity

terapia

Terapia Tomatisa jest programem stymulacji neurosensorycznej, który powstał z myślą o osobach z problemami percepcji słuchowej. Metoda Tomatis-a poprawia koncentrację, podnosi zdolności językowe oraz kreatywność.

Stymulacja słuchowa wg dr Kjelda Johansena

Stymulacja słuchowa wg dr Kjelda Johansena

terapia

Poprawia przetwarzanie bodźców słuchowych. Jeśli u dziecka występują centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego wówczas ma ono problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięków,lokalizacją źródła dźwięku, rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych, analizą czasowych aspektów sygnału dźwiękowego, umiejętnością rozumienia mowy zniekształconej, rozumieniem mowy w hałasie.

Terapia czaszkowo-krzyżowa

Terapia czaszkowo-krzyżowa

terapia

Poprzez delikatny dotyk potrafi uwolnić restrykcje oraz cysty energetyczne (miejsca skumulowanej energii, powstałej na skutek traumy i emocji z nią związanej) w systemie cranio sacralnym, poprawiając działanie centralnego układu nerwowego. Dodatkowo uruchamia naturalne mechanizmy samo-zdrowienia, by kierować i wzmagać prawidłową odpowiedź organizmu człowieka na chorobę.

Stymulacja bazalna

Stymulacja bazalna

metoda

 skierowana jest przede wszystkim do osób dotkniętych wieloraką niepełnosprawnością, od niemowlęcia w ciężkim stanie do osoby dorosłej z syndromem śmierci klinicznej. Jej zamierzeniem jest pobudzenie maksymalnego rozwoju osoby niepełnosprawnej, poprzez zaproponowanie jej licznych bodźców środowiskowych oraz doświadczeń wielozmysłowych, które ułatwiają rozwój świadomości własnej egzystencji.

Terapia ręki

Terapia ręki

terapia

Na co dzień nie zawsze to zauważamy, ale ręka to niezwykle wyspecjalizowany narząd, który odpowiedzialny jest za ogromną ilość istotnych funkcji. Jest silnym narzędziem, którym możemy posłużyć się do popychania, podnoszenia czy siłowania, a jednocześnie – pozwala nam na wykonywanie niezwykle precyzyjnych i skomplikowanych czynności, takich jak pisanie.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

metoda

Trening umiejętności społecznych jest formą treningu grupowego. Podczas nabywania umiejętności społecznych bazuje na konkretnej wiedzy, którą posiada uczestnik. Program ten jest głównie skierowany dla osob z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej, do grupy osób z autyzmem i ZA.

Metoda Strukturalna

Metoda Strukturalna

metoda

Nauka czytania i pisania uczniów z deficytami rozwojowymi bazująca na analityczno-syntetycznych, sekwencyjnych metodach nauki czytania i pisania w oparciu o sylaby. Uwzględnia wieloetapowość procesu nabywania umiejętności czytania i pisania.

Multifunction System (MFS)

Multifunction System (MFS)

system

Urządzenia te służą jako podstawa dla programu rehabilitacji w zakresie efektywności funkcji motorycznych jamy ustnej, zarówno u pacjentów ze stałymi aparatami ortodontycznymi i ruchomymi lub u pacjentów nie posiadających żadnego z powyższych rodzajów aparatów.

Elektrostymulacja

Elektrostymulacja

terapia

Elektrostymulacja jako forma terapii wspierająca terapię logopedyczną, jest zabiegiem wspomagającym terapię logopedyczną oraz leczenie ortodontyczne.

TZA - Trening Zastępowania Agresji

TZA - Trening Zastępowania Agresji

trening

Kontrolowania złości i agresji. To to forma treningu, podczas którego uczestnicy kształtują i rozwijają umiejętności związane z radzeniem sobie z własnymi trudnymi emocjami takimi jak złość czy strach.

Metoda Krakowska®

Metoda Krakowska®

metoda

Terapis neurobiologiczns skierowaną do dzieci z zaburzeniami rozwoju, takimi jak autyzm, zespół Aspergera, afazja, alalia, do dzieci zagrożonych dysleksją, a także do dzieci z zaburzeniami genetycznymi (zespół Downa).

Klocki Numicon

Numicon

metoda

W rozwoju myślenia matematycznego wspieramy terapię metodą NUMICON opracowaną na Oxford University.

Mikropolaryzacja

Mikropolaryzacja

terapia

przezczaszkowa stymulacja prądem stałym tDCS, wspomaga proces odbudowy i tworzenie nowych połączeń nerwowych w korze mózgowej. Sama w sobie może być mniej lub bardziej skuteczna, ale połączona z intensywną terapią znacznie poprawia jej efekty. Zabiegi stymulujące korę mózgową, pobudzają ją i mogą wpłynąć na rozwój mowy, wspierają proces uczenia się czy poprawiają rozumienie

Alpakoterapia

Alpakoterapia

terapia

Terapia z alpakami polega na współpracy terapeuty i pacjenta z alpakami, które w pozytywny sposób motywują do działania, wpływając na rozwój sfery emocjonalnej i poznawczej oraz poprawę samopoczucia uczestnika.