Metoda Krakowska

metoda

Metoda Krakowska jest terapią neurobiologiczną skierowaną do dzieci z zaburzeniami rozwoju, takimi jak autyzm, zespół Aspergera, afazja, alalia, do dzieci zagrożonych dysleksją, a także do dzieci z zaburzeniami genetycznymi (zespół Downa).

Za twórczynię tej metody uważa się prof. Jagodę Cieszyńską, która jest kierownikiem Katedry Logopedii i Zaburzeń Rozwoju na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Głównym założeniem metody jest dostarczenie dziecku wiedzy, która z powodu różnych zaburzeń, do tej pory nie mogła być zdobyta. Opiera się ona na tezie neurobiologicznej, według której powstawanie nowych synaps jest uzależnione od doświadczeń dostarczanych dziecku.

Terapia skupia się na budowaniu systemu językowego dziecka zgodnie z etapami jego rozwoju. Materiały do pracy są odpowiednio przygotowane i dostosowane do możliwości i potrzeb dzieci. Są atrakcyjne i różnorodne, co powoduje, że dzieci chętnie pracują i nie nudzą się.

Zaletą metody jest holistyczne – całościowe spojrzenie na problemy i potrzeby dziecka. Terapeuta Metody Krakowskiej buduje nie tylko kompetencje komunikacyjne i językowe, ale ma również możliwość rozwijania pozostałych funkcji poznawczych.

Wielu rodziców ceni sobie tę metodę za to, że programowanie języka łączy się z wczesną nauką czytania oraz stymulacją wszystkich funkcji poznawczych.

W ramach metody krakowskiej:

  • Terapia Neurobiologiczna,
  • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania,
  • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji,
  • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych,
  • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych,
  • Diagnoza i terapia dzieci z ZA,
  • Alalia (opóźniony rozwój mowy, SLI) - diagnoza i terapia,
  • Metody wywoływania głosek.

Zapraszamy!