Wykształcenie

  • Studia podyplomowe: Socjoterapia (w trakcie).
  • Studium psychoterapii dzieci i młodzieży (w trakcie).
  • Studia magisterskie: Psychologia (specjalność: psychologia społeczna).
  • Studia licencjackie: Bezpieczeństwo w biznesie i administracji (specjalność: kryminologia i kryminalistyka).

Specjalizacje

w Fabryce Terapii:

mgr Oliwia Ćwiklińska

psycholog, trenerka umiejętności społecznych, trenerka zarządzania złością i emocji trudnych

Jestem psychologiem społecznym. Specjalizuję się w zajęciach TUS (trening umiejętności społecznych) oraz TZA (trening zastępowania agresji). Jestem w trakcie studiów podyplomowych z socjoterapii oraz w trakcie studium psychoterapii dzieci i młodzieży.

Na co dzień pracuję jako psycholog w przedszkolu integracyjnym. Interesuję się pracą z dziećmi posiadającymi problemy społeczno-emocjonalne. Oprócz tego jestem wolontariuszką w fundacji Szlachetna Paczka.

Kursy i szkolenia:

  • Trening Umiejętności Społecznych I i II stopnia (dzieci ze spektrum autyzmu).
  • Trening Kontrolowania Złości, Agresji i Emocji Trudnych.
  • Trener Metod Relaksacyjnych.
  • Praca z młodzieżą zagrożoną samobójstwem i po próbach samobójczych.