Wykształcenie

 • Neurlologopedia - Pomorski Uniwersytet Medyczny
 • Logopedia - Uniwersytet Szczeciński
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna - Uniwersytet Szczeciński
 • Pedagogiga:Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Edukacja osób niepełnosrpawnych i logopedia - Uniwersytet Szczeciński

Specjalizacje

w Fabryce Terapii:

Kontakt

+48 511313400
aleksandra.furmanska@fabrykaterapii.pl

mgr Aleksandra Furmańska

właściciel - neurologopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, pedagog

Moja praca jest moją pasją. Ogrom możliwości jakie otwierają się każdego, kolejnego dnia, z każdym nowym pacjentem jest piękna lekcją.... uczestniczenie w tych lekcjach i pomaganie Państwu jest wspaniałym doświadczeniem.

Kursy i szkolenia:

 • Diagnoza i terapia niemowlaków oraz noworadków – terapia miofunkcjonalna.
 • Postępowanie neurologopedyczne w rozszczepie (teoria i praktyka).
 • Mikropoalryzacja mózgu.
 • Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii/neurologopedii podejście Esther de Ru.
 • Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego.
 • Mioterapia – podejście autorskie.
 • Elektrostymulacja w logopedii.
 • Biofeedback EEG (Neurofeedback EEG) w zastosowaniu klinicznym oraz treningu szczytowej wydajności – stopień II (zaawansowany).
 • Kurs Johansen IAS.
 • Integracja odruchów ustno-twarzowych wg S.Masgutowej (poziom I).
 • Stymulacja bazalna – poziom pogłębiający.
 • MAKATON – poziom I.
 • Metoda werbo-tonalna – poziom I.
 • Terapia sygmatyzmu międzyzębowego. Strategie wg Roby Merkel Walsh oraz inne wybrane metody terapii.
 • Język migowy – stopień II.
 • Afazja - postępowanie z chorym w ostrym okresie udaru. Diagnoza i terapia. Warsztaty neurologopedyczne.
 • Afazja. Diagnoza i terapia. Analiza wybranych zespołów neurologicznych. Warsztaty neurologopedyczne.
 • Logorytmika jako profilaktyka logopedyczna.
 • Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym – stopień II.
 • Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy.
 • Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typieafazji (pochodzenia korowego), alalia. Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy uwarunkowanymi korowo".
 • Kinezjotaping w logopedii.
 • Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna u noworodków i niemowląt.
 • Dysfagia - Zaburzenia połykania u dzieci i doroslych.
 • System ortodoncji funkcjonalnej MFS.
 • Staw skroniowo - żuchwowy okiem logopedy.
 • Niemowlak u logopedy.
 • NIE PATRZY, NIE SŁUCHA, NIE MÓWI! Od czego zacząć trening bazowych umiejętności komunikacyjnych.
 • Dysfagia w neonatologii i pediatrii.
 • Metoda Krakowska®.

  W ramach Metody Krakowskiej®:
 1. Terapia Neurobiologiczna
 2. Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania
 3. Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
 4. Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych
 5. Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych
 6. Diagnoza i terapia dzieci z ZA
 7. Alalia (opóźniony rozwój mowy, SLI) - diagnoza i terapia
 8. Metody wywoływania głosek

Informacje dodatkowe

Na codzień w swojej pracy wykorzystuje system ortodoncji funkcjonalnej MFS. Jestem wielką fanką nowoczesnego podejścia do pracy z pacjentem z zaburzonymi funkcjami obszaru ustno-twarzowego.
Szczególnie cenie siebie pracę z dorosłymi pacjentami i niemowlakami.
Prywatnie mama ośmioletniej Michalinki oraz prawie już dwuletniej Karolinki.