Wykształcenie

  • Pedagog
  • Logopedia - Uniwersytet Szczeciński

Specjalizacje

w Fabryce Terapii:

mgr Jakub Liwuś

pedagog specjalny, logopeda, dogoterapeuta, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta Integracji Sensorycznej

Jestem pełnym energii i entuzjazmu terapeutą ukierunkowanym na osiągniecie celów terapii. Uważam umiejętność komunikacji za najważniejszą jaką posiada człowiek. Terapeuta z ponad 10 letnim doświadczeniem. Na codzien zajmuje się pracą teraputyczną z zakresu logopedii, Integracji Sensorycznej oraz dogoterapii. Specjalizuje się w pracy z osobami z zaburzeniami komunikacji, artykulacji i niesłyszącymi.

Kursy i szkolenia:

  • Integracja Sensoryczna.
  • Język migowy – stopień II.
  • Metoda werbo-tonalna - poziom I.
  • MAKATON - stopień II.
  • Dogoterapeuta.