Stymulacja słuchowa wg dr Kjelda Johansena

terapia

Stymulacja słuchowa wg dr Kjelda Johansena poprawia przetwarzanie bodźców słuchowych. Jeśli u dziecka występują centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego wówczas ma ono problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięków,lokalizacją źródła dźwięku, rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych, analizą czasowych aspektów sygnału dźwiękowego, umiejętnością rozumienia mowy zniekształconej, rozumieniem mowy w hałasie. To znaczy, że osoba z tym zaburzeniem nie ma możliwości pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych (Katz, 1994). W konsekwencji często pojawiają się trudności w rozwoju mowy, prawidłowej artykulacji, uczeniu się, czytaniu, koncentracji uwagi, konstruowaniu wypowiedzi pisemnych, pianiu. W klasie dzieci z tym zaburzeniem mogą pozostawać na uboczu z powodu nieśmiałości, niskiej samooceny. Terapia słuchowa poprawia nie tylko przetwarzanie słuchowe, ale również:

Zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych:

czytanie, rozumienie mowy, artykulację, komunikację, samoocenę, harmonizuje napięcie mięśniowe co wpływa na postawę ciała, utrzymanie równowagi, koordynację ruchów, motorykę Indywidualna Symulacja Słuchu dr Kield Johansena IAS dla dzieci, młodzieży, dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu.

Pracujemy z dorosłymi, młodzieżą oraz z małymi dziećmi (od 3 roku życia):

  • z opóźnionym rozwojem mowy,
  • z dysleksją,
  • z ADHD,
  • z zaburzeniami koncentracji,
  • z zaburzeniami uwagi słuchowej,
  • z zaburzeniami percepcji słuchowej,
  • z trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń,
  • z osobami z porażeniem mózgowym,
  • z osobami, które wykazują nadwrażliwość na dźwięki,
  • z osobami z autyzmem,