TZA

metoda

konrola złości

Głównymi celami jest radzenie sobie ze własnymi emocji.

Podczas treningu kontrolowania złości i agresji pracujemy z inteligencją emocjonalną, kompetencjami psychologicznymi, społecznymi oraz działania. Jest to forma treningu, podczas którego uczestnicy kształtują i rozwijają umiejętności związane z radzeniem sobie z własnymi trudnymi emocjami takimi jak złość czy strach. Oprócz tego uczą się jak dopasować się do sytuacji społecznych, kiedy takie emocje odczuwają, a także jak konstruktywnie radzić sobie w momentach stresowych i trudnych. Celem TZA są: lepsze relacje społeczne, wyższa samoświadomość, samoakceptacja, regulacja i kontrola emocjonalna, skuteczna reakcja na otaczającą rzeczywistość. Ostatecznie osoba uczęszczająca na taki trening posiada lepsze kompetencje emocjonalne, potrafi odpowiednio regulować swoje emocje i bezpiecznie je manifestować, a także poprawia swoje relacje społeczne.