Wykształcenie

logopedia, pedagogika: psychopedagogika, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Specjalizacje

w Fabryce Terapii:

mgr Ewa Karabin

logopeda, pedagog (specjalizacja: psychopedagogika), nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Jestem logopedą i nauczycielem w przedszkolu. Posiadam wieloletnie   doświadczenie logopedyczne w pracy z małymi dziećmi, młodzieżą oraz z osobami dorosłymi. W mojej pracy zawsze dostosowuję metody terapii do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta. Każdy sukces pacjenta jest moim sukcesem.

Kursy i szkolenia:

  • Diagnoza i obserwacja dziecka w przedszkolu.
  • Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej.
  • Diagnoza osiągnięć edukacyjnych dzieci 6-letnich w zakresie osiągnięć dojrzałości szkolnej.
  • Warsztaty metodyczne "Skuteczne przygotowanie dzieci do nauki czytania.
  • Warsztaty wspomagania dzieci w rozwoju zdolności do skupiania uwagi, świadomego zapamiętywania i odtwarzania.
  • Mutyzm u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
  • Rotacyzm.

Informacje dodatkowe

...