Wykształcenie

 • Logopedia - Uniwersytet Szczeciński
 • Pedagogiga specjalna: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Uniwersytet Szczeciński

Specjalizacje

w Fabryce Terapii:

mgr Natalia Zielińska

pedagog specjalny, logopeda, pedagog wczesnej edukacji, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju

W mojej pracy najbardziej lubię rozwijanie w małym człowieku umiejętności poprzez zabawę i naukę, obserwowanie postępów, które dla nas wydają się małe a dla niego są niezwykłym osiągnięciem. Największą motywacja do dalszej pracy jest uśmiech i duma na twarzy dziecka, któremu udało się osiągnąć kolejną umiejętność. Prowadząc terapię staram się podążać za dzieckiem, jego potrzebami, skupiać się na tym czego potrzebuje w danym momencie. Dostosowuje metody pracy do dziecka, a nie dziecko do metody.

Kursy i szkolenia:

 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem – prowadzone przez Zespół Trenerów.
 • Fundacji SYNAPSIS
  Staż logopedyczny w zakresie terapii logopedycznej małych dzieci i dzieci w wieku przedszkolnym ze spektrum autyzmu w fundacji SYNAPSIS (staż obejmował 35 godzin wykładów teoretycznych o tematyce logopedycznej, 25 godzin obserwacji zajęć terapii logopedycznej, 9 wykładów dotyczących diagnozy i terapii dzieci ze spektrum autyzmu, obserwacja diagnozy nozologicznej dziecka ze spektrum autyzmu, spotkania superwizyjne, przeprowadzenie 30 godzin terapii logopedycznej dziecka ze spektrum autyzmu).
 • Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć? – diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych.
 • Zaburzenie połykania u dzieci i dorosłych. Diagnoza, metody terapii.
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania.
 • System ortodoncji funkcjonalnej MFS.
 • Terapia PNF w dysfunkcjach wewnetrzno- i zewnętrzno- oralnych; Terapia Ręce na pacjencie.
 • Terapia dziecięcej apraksja mowy, orm, afazji motorycznej i rozwojowej według zasad motorycznego uczenia.
 • Stymulacja traktu ustno-twarzowego.
 • Elektrostymulacja w logopedii.
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca AAC. Teoria i praktyka.
 • Oswajanie ma znaczenie. Holistyczny program terapii karmienia.
 • Opieka logopedyczna nad pacjentem z rozszczepem wargi i/lub podniebienia.
 • Podejście sensoryczno- motoryczne w kamieniu dzieci z zespołem Downa.

Informacje dodatkowe

...