Aleksandra Olędzka

Wykształcenie

 • Edukacja Osób Niepełnosprawnych i Logopedia - Uniwersytet Szczeciński
 • Filologia polska, specjalizacja Logopedia - Uniwersytet Warszawski:
 • Neurologopedia - Uniwersytet SWPS Warszawa:

Specjalizacje

w Fabryce Terapii:

mgr Aleksandra Olędzka

neurologopeda, pedagog

Jestem neurologopedą z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej. Specjalizuję się w diagnozie i terapii mowy i komunikacji u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz w budowaniu systemu językowego u osób dorosłych (utraconego wskutek afazji). Prowadzę poradnictwo oraz terapię funkcji prelingwalnych u noworodków i niemowląt, wykorzystując terapię miofunkcjonalną.

W terapii kieruję się podejściem holistycznym, wykorzystując metody wspomagające, m.in. terapię ustno-twarzową, elektrostymulację czy masaż Shantala (Certyfikowany Instruktor).

Kursy i szkolenia:

 • Terapia Neurobiologiczna;
 • Stymulacja funkcji prelingwalnych – wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem 0-2 roku życia;
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej;
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu;
 • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych;
 • Diagnoza i terapia dzieci z Zespołem Aspergera;
 • Profil Psychoedukacyjny PEP-3;
 • Test SON-R 2,5-7, badanie i interpretacja wyników;
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania;
 • Metoda Krakowska w przedszkolu;
 • AAC – Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji (35-godzinne zajęcia metodyczne+praktyka w placówce)
 • Trener dziecięcy kompetencji społecznych
 • Terapia ustno-twarzowa i jej wpływ na rozwój funkcji pokarmowych i mowę u dzieci z grupy ryzyka i dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi
 • Certyfikowany Instruktor Masażu Shantala
 • Elektrostymulacja w praktyce logopedycznej
 • Opieka logopedyczna nad pacjentem z rozszczepem wargi i/lub podniebienia
 • Miofunkcja – Diagnoza i stymulacja u noworodków i niemowląt
 • Praca z trudnymi zachowaniami u osób z ASD.