Wykształcenie

logopeda, pedagog, terapeuta ręki

Specjalizacje

w Fabryce Terapii:

mgr Justyna Michańska

logopeda, pedagog, terapeuta ręki

Jestem logopedą i nauczycielem w przedszkolu. Wspieranie rozwoju dzieci z trudnościami w komunikowaniu się sprawia mi dużą satysfakcję. Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi pomaga mi lepiej dostrzegać ich problemy oraz dobierać odpowiednie metody pracy. Staram się skutecznie je motywować i cieszę się z ich małych i większych sukcesów.

Kursy i szkolenia:

  • Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju dzieci,
  • Dziecko autystyczne, dziecko z Zespołem Aspergera,
  • Praca z dzieckiem z ADHD,
  • Terapeutyczne wykorzystanie muzyki w pracy z dziećmi,
  • Zabawy rozwijające umiejętności poznawcze dziecka,
  • "Jestem ważny"- o komunikacji i motywacji,
  • Terapia ręki
  • Dyzartria wezwaniem logopedy