Terapia czaszkowo-krzyżowa

terapia

Terapia czaszkowo-krzyżowa (terapia cranio-sacralna) jest łagodną, mało inwazyjną metodą oceniania oraz poprawy funkcjonowania  fizjologicznego systemu ciała zwanego systemem cranio-sacralnym.

Twórcą podstaw terapii cranio - sacralnej jest osteopata William G. Sutherland. W latach 20 XX wieku wysnuł hipotezę mówiącą, że kości czaszki mogą poruszać się względem siebie. Teoria ta była jednak sprzeczna z powszechnie panującym w środowisku medycznym przekonaniem o braku możliwości ruchowych między kośćmi czaszki. Dopiero w latach 70 i 80 dr John Upledger zapoczątkował badania naukowe w gronie specjalistów biomechaniki, fizjologii, medycyny, psychologii, anatomii i potwierdził założenia teoretyczne Shuterlanda. Udowodnił istnienie rytmu cranio-sacralnego oraz możliwości ruchowe kości czaszki. Rozwijane przez niego techniki leczenia układu cranio – sacralnego koncentrują się na wpływie opony twardej na ruchy kości czaszki.

System cranio-sacralny to częściowo zamknięty hydrauliczny system składający się z twardej łącznotkankowej błony (opony twardej) otaczającej mózg i rdzeń kręgowy. A jego najistotniejszą funkcją jest: produkcja, cyrkulacja oraz absorbcja płynu mózgowo-rdzeniowego. Płyn mózgowo-rdzeniowy wytwarzany wewnątrz sytemu cranio-sacralnego chroni oraz zapewnia fizjologiczne środowisko dla rozwoju i sprawnego działania mózgu i rdzenia kręgowego. Produkcja oraz absorbcja płynu mózgowo-rdzeniowego powoduje występowanie rytmicznych ruchów kości czaszki i kości krzyżowej, a w konsekwencji wszystkich tkanek ciała. Jest to trzeci rytm ciała (po oddechowym i krwionośnym) wyczuwalnym w każdym punkcie ludzkiego ciała.

Układ cranio – sacralny pracuje w cyklach. Przez połowę czasu płyn mózgowo – rdzeniowy jest produkowany, następnie jego produkcja jest wstrzymywana. Jednocześnie przez cały cykl odbywa się resorpcja płynu mózgowo - rdzeniowego. Produkcja i resorpcja płynu powodują zmiany w ciśnieniu wywieranym na mózg i rdzeń kręgowy. Elastyczna opona twarda wraz z przylegającymi do niej kośćmi czaszki dopasowują się do zmian ciśnienia i chronią układ nerwowy przed nadmiernym ciśnieniem wytworzonym przez płyn mózgowo - rdzeniowy. Czasami jednak organizm nie jest w stanie dostosować się do zmian ciśnienia, które wzrastając wywiera bezpośredni ucisk na mózg i rdzeń kręgowy, powodując różnego rodzaju zaburzenia i pogorszenie stanu zdrowia. Przyczyną nieprawidłowego funkcjonowania układu cranio – sacralnego mogą być zaburzenia w obrębie jego poszczególnych struktur, ale też dysfunkcje w jakimkolwiek anatomicznym systemie ciała, urazy fizyczne i psychiczne.

Bardzo często takie zaburzenia pojawiają się u dzieci przejawiających dysfunkcje integracji sensorycznej, szczególnie u dzieci:

 • ze spektrum autyzmu,
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • z ADHD, z nadpobudliwością psychoruchową,
 • z zaburzeniami koncentracji,
 • z trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia),
 • z zaburzeniami i opóźnionym rozwojem mowy,
 • po urazach około i poporodowych, po porodzie przez cięcie cesarskie,

Przy systematycznym stosowaniu terapii cranio – sacralnej u dzieci obserwuje się rozwój i poprawę umiejętności społecznych, stabilności emocjonalnej. Techniki cranio – sacralne oddziałują na świadomość własnego ciała, wyciszają. Normalizują pracę autonomicznego układu nerwowego, zwiększają przestrzeń dla rozwijającego się mózgu.

Terapeuta czaszkowo-krzyżowy poprzez delikatny dotyk potrafi uwolnić restrykcje oraz cysty energetyczne (miejsca skumulowanej energii, powstałej na skutek traumy i emocji z nią związanej) w systemie cranio sacralnym, poprawiając działanie centralnego układu nerwowego. Dodatkowo uruchamia naturalne mechanizmy samo-zdrowienia, by kierować i wzmagać prawidłową odpowiedź organizmu człowieka na chorobę.

Jak przebiega terapia?

Podczas terapii czaszkowo-krzyżowej pacjent leży na plecach, ubrany. Terapia odbywa się w ciszy i w spokojnym otoczeniu. Sama terapia często jest odczuwana jako bardzo głęboki stan relaksu zarówno na poziomie fizycznym, mentalnym i emocjonalnym. Podczas samej terapii mogą pojawiać się najróżniejsze odczucia zebrane podczas całego życia. Myśl, obrazy, emocje czy odczucia fizyczne związane z traumą czy wypadkiem. Również ból, który jest zapiany w ciele pacjenta może się ujawnić, a co za tym idzie może ulec rozproszeniu.

Terapia  cranio-sacralna  (TCK) - ZASTOSOWANIE:

 • autyzm,
 • kłopoty z koncentracją,
 • zaburzenia osobowości,
 • nadpobudliwość u dzieci i dorosłych,
 • stres,
 • dysleksja,
 • bóle i zawroty głowy,
 • migreny,
 • kłopoty  ze wzrokiem i słuchem,
 • nawracające  zapalenia uszu u dzieci i dorosłych,
 • zapalenie zatok,
 • napięcia i bóle w stawie skroniowo - żuchwowym,
 • wybicia żuchwy,
 • wady wymowy,
 • zgrzytania zębami,
 • wady zgryzu,
 • urazy okołoporodowe,
 • zespół napięcia przedmiesiączkowego,
 • bóle kręgosłupa,
 • rwa kulszowa,
 • skoliozy,
 • napięcia mięśniowo- powięziowe,
 • urazy powypadkowe,
 • dolegliwości kręgosłupa i stawów,
 • szumy w uszach,
 • nerwobóle,
 • chroniczne zmęczenie,
 • zaburzenia snu.