Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

metoda

Trening umiejętności społecznych jest formą treningu grupowego. Podczas nabywania umiejętności społecznych bazuje na konkretnej wiedzy, którą posiada uczestnik. Program ten jest głównie skierowany dla osob z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej, do grupy osób z autyzmem i ZA.

Ważnym elementem TUS są: precyzyjne instrukcje i modelowanie zachowań, zdobycie nowych umiejętności, utrwalenie ich. Kogo obejmuje program? Dziecko , ktore zna zachowanie, ale nie jest w stanie go stosowac. Dziecko, ktore umie się odpowiednio zachować, ale nie zawsze to wykorzystuje. Dziecko, ktore nie nauczyło się danego zachowania.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to forma pomocy psychologicznej dla dzieci:

  • z trudnościami w nawiązywaniu i utrzymaniu relacji z rówieśnikami oraz dorosłymi,
  • z diagnozą ADHD, Zespołem Aspergera,
  • z trudnościami w przestrzeganiu norm społecznych,
  • z trudnościami w adaptacji do nowych sytuacji.

TUS ma formę spotkań grupowych, podczas których dzieci bawiąc się i rozwiązując zadania, rozwijają umiejętności przydatne w funkcjonowaniu społecznym. Podczas spotkań dzieci uczą się między innymi nazywać emocje, radzić sobie z odmową oraz działać zespołowo. Zajęcia są prowadzone przez jednego lub dwóch trenerów (terapeutów), którzy modelują zachowania uczestników, tak by były zgodne z normami społecznymi.

Dlaczego warto rozwijać umiejętności społeczne?

Człowiek jest istotą społeczną, funkcjonuje w różnych grupach – formalnych, jak klasa i mniej formalnych, jak grupa na podwórku. Udział w Treningach Umiejętności Społecznych to dla dzieci z trudnościami możliwość wypracowania metod radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresujących. Grupa, która ma stałych członków oraz znaną formułę, daje poczucie bezpieczeństwa i możliwości rozwijania umiejętności przydatnych w nawiązywaniu i utrzymaniu relacji rówieśniczych orazpoczucia wpływu na otoczenie. Pracując przy TUS, widzę jak zmienia się funkcjonowanie dzieci, ich reakcje na działania grupowe, sposób komunikacji, a także poczucie własnej wartości.

Trening Zastępowania Agresji

Trening Zastępowania Agresji (TZA) to program zajęć, podczas których dzieci i młodzież uczą się zamieniać zachowania agresywne naprospołeczne, pewne siebie i bezpieczne. Agresja to czasami jedyny sposób, jaki dzieci znają w celu poradzenia sobie z trudnościami i emocjami. Podczas spotkań uczestnicy poznają alternatywne sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych, uczą się rozpoznawać i nazywać swoje emocje. To także okazja do uczenia się wnioskowania moralnego – co jest złe, dlaczego, jakie niesie konsekwencje. Treningi mają formę spotkań grupowych, uczestnicy rozmawiają, rozwiązują zadania oraz otrzymują prace domowe, podczas których przyglądają się sytuacjom codziennym i swoim sposobom reagowania.

Konsultacja przed rozpoczęciem TUS i TZA

Przed podjęciem decyzji o udziale dziecka w TUS lub TZA konieczna jest konsultacja z prowadzącym takie zajęcia, lub psychologiem, który potwierdzi, że taka forma pracy jest wskazana. Zdarza się, że rodzice przychodzą do mnie na konsultację, ponieważ przeczytali o TUS lub TZA i uważają, że to jest najlepsze rozwiązanie dla ich dzieci. Podczas spotkania z rodzicami i dzieckiem okazuje się, że w tym przypadku potrzebna jest inna forma pomocy, np. terapia indywidualna dla dziecka, warsztaty dla rodziców. Spotkanie konsultacyjne ze specjalistą pozwoli dobrać najlepszą formę pomocy dla dziecka i rodziny.

Na zakończenie

Prowadząc TUS i TZA dostrzegam efekty grupowej pomocy. Udział rówieśników, możliwość modelowania swojego zachowania, otrzymywanie informacji zwrotnej od pozostałych osób, to tylko niektóre korzyści wynikające z uczestnictwa w takich spotkaniach. Również dzieci widząc zmiany w sobie i pozostałych uczestnikach, mogąc pochwalić się „sukcesami społecznymi” w szkole i poza nią, z chęcią przychodziły na kolejne zajęcia i dostrzegały sens w tych spotkaniach.

W przypadku rozwijania umiejętności społecznych, a także radzenia sobie z agresją, grupowa forma pracy z dzieckiem może się okazać najlepszym rozwiązaniem. Jeżeli uważacie, że Wasze dziecko ma trudności w relacjach z rówieśnikami – zgłoście się do poradni na konsultację, aby zweryfikować Wasze wątpliwości i ewentualnie dobrać najlepszą formę pomocy.