Tomatis Infinite®

metoda

Metoda Tomatisa® to program naturalnej stymulacji neurosensorycznej. Znacznie poprawia zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze. Nadaje się zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Metoda Tomatisa® opiera się na unikalnej technologii, która modyfikuje muzykę i dźwięk w celu pobudzenia kory mózgowej. Rozpocznij swój program w domu z osobistym zestawem Tomatisa® Infinite, a następnie umów się na spotkanie ze specjalistą Tomatisa®, aby dostosować trening do Twoich potrzeb.

Stymuluje mózg muzyką i głosem

W latach 60. XX wieku, po wielu latach analiz i badań, francuski otolaryngolog i foniatra Alfred Tomatis opracował teorię audiopsychofonologii (APF). Jej głównym założeniem było określenie relacji między uchem a ciałem oraz wpływu prawidłowej stymulacji ucha środkowego na organizm. Swoje główne wnioski podsumował w trzech prawach, które z czasem stały się znane jako trzy prawa Tomatisa:

 • Głos zawiera tylko te częstotliwości, które słyszy ucho.
 • Modyfikacja sposobu słuchania prowadzi do natychmiastowych zmian w głosie.
 • Odpowiednia stymulacja słuchowa powoduje trwałą poprawę zdolności słuchania i w konsekwencji, polepszenie odtwarzania dźwięku.

W toku swoich badań Tomatis zwrócił uwagę na różnicę między słyszeniem a słuchaniem:

Słuchanie to proces, w którym dźwięki są przekazywane w sposób niezakłócony na poziomie fal dźwiękowych z błony bębenkowej do odpowiednich obszarów mózgu. Poziom przetwarzania dźwięku i ewentualne odchylenia od normy mierzone są za pomocą psychologicznych testów słuchu.

W przeciwieństwie do słuchania, słyszenie jest czynnością bierną i niekontrolowaną. Jest to jakościowa i ilościowa analiza widma częstotliwości słyszalnych. Słyszenie to proces asymilacji słuchu obwodowego. Pomiaru dokonuje otorynolaryngolog za pomocą badania audiometrycznego.

Odkrył również, że lateralizacja ucha jest bardzo ważna dla percepcji dźwięków, których niewłaściwa lokalizacja (lewe ucho) na skutek wydłużenia ścieżki sygnału znacznie zwiększa zaburzenia w odbiorze bodźców, co z kolei może. powodować zakłócenia w komunikacji.

Firma Tomatis opracowała na podstawie badań i obserwacji wielopoziomowy program terapii, który poprzez odpowiednią stymulację powietrzem i kością poprawia funkcjonowanie ucha środkowego, a co za tym idzie - obszarów ubytków spowodowanych brakiem stymulacji.

Jego metoda zyskała uznanie na całym świecie, zwłaszcza ze względu na wiele pozytywnych aspektów. Trening słuchu przeznaczony jest głównie dla osób, które:

 • zaburzenia językowe (np. jąkanie, zaburzenia artykulacji),
 • problemy szkolne, w tym dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia,
 • zaburzenia koordynacji ruchowej w tym: motoryki dużej i małej,
 • ADHD, ADD,
 • spektrum autyzmu,
 • zespół Downa i inne zespoły genetyczne,
 • zaburzenia głosu spowodowane jego nieprawidłowym używaniem,
 • stres, depresję,
 • trudności w przyswajaniu języków obcych,

Najczęstsze efekty terapii:

 • lepsza koncentracja uwagi,
 • poprawa pamięci,
 • lepszy kontakt wzrokowy,
 • poprawa motoryki dużej i małej,
 • lepsza kontrola własnych wypowiedzi,
 • poprawa płynności mowy i czytania na głos,
 • zmniejszenie nadaktywności ruchowej,
 • otwarcie na kontakt z innymi,
 • zwiększenie motywacji do nauki,
 • szybsza nauka języków obcych,
 • poprawa zdolności matematycznych,
 • zmniejszenie przygnębienia i depresji,
 • bogatsze słownictwo,
 • lepszy słuch

Jak przebiega terapia?

Terapia prof. Alfred Tomatis zaczyna od testu uwagi słuchowej, w wyniku którego terapeuta stawia diagnozę i dostosowuje program terapii do wyników testu. Trening uwagi słuchowej składa się z fazy biernej i fazy aktywnej, która składa się z czterech faz:

I etap – 10 dni pod rząd; czas trwania ok 45 min.
II etap – 10 dni pod rząd, czas trwania ok 45 min. (po ok 3 miesiącach od I etapu)
III etap – 10 dni pod rząd; czas trwania ok 45 min. (po ok pół roku od II etapu). Konieczne jest zrobienie trzech serii.
IV etap – dodatkowy, powtarzający, jeżeli jest taka konieczność

Każdy etap poprzedzony jest badaniem kontrolnym, które określa stopień zaawansowania i reguluje kolejne etapy terapii.

Podczas każdej sesji uczestnik słucha w fazie pasywnej specjalnych słuchawek dousznych (ze stymulatorem kości) dostosowanych do jego potrzeb, składających się z muzyki Mozarta, chorału gregoriańskiego lub nagranego głosu matki – na specjalnych, innwacyjnych słuchawkach INFINITE. W zależności od programu dźwięki są filtrowane z częstotliwościami odpowiednimi do programu, co wpływa na prawidłową stymulację (zarówno z powietrza, jak iz kości). Z kolei faza aktywna to słuchanie własnego głosu, podczas którego słyszysz swoim głosem cały zakres częstotliwości.

Wiecej w PDF...