Adrianna Kunach

Wykształcenie

 • Logopedia - Uniwersytet Szczeciński

Specjalizacje

w Fabryce Terapii:

mgr Adrianna Kunach

logopeda

Na co dzień pracuję w Palcówce Wsparcia Dziennego oraz w przedszkolu. Terapie logopedyczne prowadzę Metodą Krakowską ®. Praca jest dla mnie szkołą życia, w której uczę się wytrwałości od dzieci wkładających ogromny trud w osiąganie kolejnych etapów rozwoju. Uczę się także poświęcenia i pokory od wspaniałych rodziców, którzy latami, każdego dnia walczą o wyrównanie szans dla swoich dzieci.

Kursy i szkolenia:

 • Alfabet logopedyczny. Sprawdzone metody wywoływania wszystkich głosek (Instytut Edukacji Logopedycznej w Lublinie).
 • Funkcje prymarne i terapia miofunkcjonalna w holistycznej terapii logopedycznej (Instytut Edukacji Logopedycznej w Lublinie).
 • Metoda Krakowska®.

  W ramach Metody Krakowskiej®:
 1. Terapia Neurobiologiczna
 2. Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania
 3. Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
 4. Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych
 5. Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych
 6. Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami - wspomaganie rozwoju
 7. Alalia (opóźniony rozwój mowy, SLI) - diagnoza i terapia
 8. Metody wywoływania głosek
 9. Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych-zasady ćwiczeń wspierających budowanie systemu językowego.