Wykształcenie

 • Logopedia dla pedagogów specjalnych (w trakcie) - Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna - Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Pedagogika Opiekuńcza i Resocjalizacyjna Pedagogika Specjalna (wczesne wspomaganie rozwoju) - Uniwersytet Szczeciński
 • Pedagogika Specjalna (specjalność nauczycielska, pedagogika lecznicza iterapia zajęciowa) - Uniwersytet Szczeciński

Specjalizacje

w Fabryce Terapii:

mgr Joanna Krzemińska

pedagog specjalny, specjalista od komunikacji alternatywnej

Jestem pedagogiem specjalnym oraz przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W pracy zawodowej pracuję głównie z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu oraz z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego ponadto pracuję w przedszkolu jako pedagog specjalny. Interesuję się asystenturą na rzecz osób niepełnosprawnych oraz komunikacją alternatywną, rozwijam swoją wiedzę i umiejętności biorąc czynny udział w konferencjach i szkoleniach.

Kursy i szkolenia:

 • Jak pracować z "autystyczną seksualnością"
 • Niemowlak u logopedy
 • Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć? Trening bazowych umiejętności komunikacji
 • Dysfagia w neonatologii i pediatrii
 • PECS- poziom 1
 • "AAC" JAk możemy pomóc uczniowi niekomunikującemu się werbalnie, z trudnościami w porozumiewaniu się?
 • Alternatywne i wspomagające metody komunikacji dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektuaną i autystycznym spektrum zaburzeń.
 • Zajęcia rozwijąjące komunikację- tworzenie indywidualnych zestawów do komunikacji
 • Narzędzie M-CHAT-R/F- praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
 • Trudne zachowania u dzieci
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia, diagnoza- terapia-masaż
 • Przygotowanie dziecka w wieku przedszkolnym do nauki pisania
 • Bajkoterapia, czyli terapeutyczna moc bajki