Wykształcenie

 • Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna
 • Oligofrenopedagogika
 • Pedagogika specjalna - kształcenie integracyjne
 • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Specjalizacje

w Fabryce Terapii:

mgr Justyna Ostrowska

pedagog specjalny, pedagog wczesnej edukacji

Jestem pedagogiem specjalnym. Pracuję z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku przedszkolnym.

Kursy i szkolenia:

 • Terapia ręki.
 • Sensoplastyka.
 • Karty Grabowskiego.
 • Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat.
 • Rozwijanie kluczowych umiejętności komunikacyjnych.
 • Kinezjologia edukacyjna.
 • Metoda dobrego startu część praktyczna.
 • Trening umiejętności społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu.
 • Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu.
 • Narzędzie M-Chat –R/F – praktyczne zastosowanie w monitoringu rozwoju dziecka.