Mikropolaryzacja

terapia

Mikropolaryzacja - czyli przezczaszkowa stymulacja prądem stałym tDCS, wspomaga proces odbudowy i tworzenie nowych połączeń nerwowych w korze mózgowej. Sama w sobie może być mniej lub bardziej skuteczna, ale połączona z intensywną terapią znacznie poprawia jej efekty. Zabiegi stymulujące korę mózgową, pobudzają ją i mogą wpłynąć na rozwój mowy, wspierają proces uczenia się czy poprawiają rozumienie.

 • • do 30-stu minut dziennie;
 • • przez 10 dni;
 • • wartość prądu nie przekracza 1-2 mA;
 • • metoda ta jest nieinwazyjna i bezpieczna.

Mikropolaryzacja (Stymulacja Prądem Bezpośrednim) to wysoce skuteczna metoda terapeutyczna, która pozwala celowo zmieniać stan funkcjonalny różnych części ośrodkowego układu nerwowego pod wpływem niewielkiego prądu stałego (do 1 mA). TCMP (przezczaszkowa mikropolaryzacja) i TBMP (przezkręgowa mikropolaryzacja) z powodzeniem łączą prostotę i nieinwazyjność tradycyjnych zabiegów fizjoterapeutycznych z odpowiednio wysokim stopniem selektywności działania, charakterystycznej dla stymulacji za pomocą elektrod wewnątrzmózgowych. Termin „mikropolaryzacja” łączy w sobie parametry prądu stałego wykorzystywanego do wykonywania zabiegów TCMP i TBMP (mikroprądów) oraz mechanizm działania mikroprądu przyłożonego do tkanki nerwowej (polaryzacja komórki i błony synaptycznej).

Mikropolaryzacja Szczecin Mikropolaryzacja Szczecin Mikropolaryzacja Szczecin

Mikropolaryzacja może być stosowana jako samodzielna metoda terapeutyczna oraz technika optymalizująca w kompleksowym leczeniu różnych chorób układu nerwowego u dzieci i dorosłych w każdym wieku. TCMP i TBMP mogą poprawić lub przywrócić funkcje motoryczne, umysłowe, mowy, zatrzymać hiperkinezę, drgawki, normalizować funkcje narządów miednicy, zmniejszyć ogniska niszczącego uszkodzenia mózgu u pacjentów z udarem i pourazowym uszkodzeniem mózgu w ostrym okresie itp.

Wskazania:

 • • zaburzenia napięcia mięśniowego, np. w wyniku urazu mózgu (udar, mózgowe porażenie dziecięce);
 • • afazja motoryczna, problemy z komunikowaniem się werbalnym, rozumienie mowy;
 • • trudności w uczeniu się i koncentracji uwagi (ADD/ADHD);
 • • zaburzenia koncentracji, pamięci (Alzheimer, Parkinson);
 • • stany depresyjne;
 • • przewlekły ból (w tym migreny);
 • • nadpobudliwość;
 • • zaburzenia psychoemocjonalne;
 • • rehabilitacja po COVID-19.

Przeciwwskazania:

 • • ciąża,
 • • nowotwór,
 • • rozrusznik serca,
 • • zastawka mózgowa,
 • • ciała obce,
 • • metalowe klipsy,
 • • implanty,
 • • padaczka (nie jest to przeciwwskazanie bezwzględne).

Fabryka Terapii prowadzi 10-cio dniowe turnusy z Mikropolaryzacją

Pakiety

FUKSJOWY SZARY NIEBIESKI
mikropolaryzacja z terapią neurologopedyczną, logopedyczną
10 x 45 min
mikropolaryzacja z terapią neurologopedyczną, logopedyczną
10 x 45 min
mikropolaryzacja z terapią neurologopedyczną, logopedyczną
10 x 45 min
1 terapia do wyboru

10 x 45 min
2 terapie do wyboru

20 x 45 min
10 dni 10 dni 10 dni
1800 zł 2600 zł 3000 zł

Więcej informacji na temat mikropolaryzacji:

mikropolaryzacja.com

Zapraszamy na terapie!